.

.

Sanering

Radonproblem är så komplexa att god kunskap krävs om vad olika åtgärder får för konsekvenser för hela byggnaden. Detta gör att det är viktigt att en utbildad besiktningsförrättare reder ut orsakerna före sanering eller åtgärd påbörjas.

Radonsug

Radon från byggnadsmaterial

När det är byggnadsmaterialet som avger radon behöver man öka luftomsättningen för att på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall så kan det ibland räcka med att installera någon typ av frånluftssystem. I svårare fall kan det behövas en installation med mekanisk till- och frånluft. Att öka ventilationen medför högre uppvärmningskostnader, varför mekanisk ventilation ofta kombineras med ett system för att ta vara på värmen i frånluften. Om det är möjligt försöker man byta ut så mycket som möjligt av byggnadsmaterialet för att underlätta saneringen.

Radon från mark 

Här handlar det om att se till att markluften inte kommer in i huset. Att hitta rätt lösning på problemet kan ofta vara svårt och det finns många olika lösningar. Den vanligaste och oftast den bästa metoden är att med hjälp av ventilation skapa ett undertryck under huset och detta kan göras med till exempel installation av radonsug. Allt beroende på typ av grundläggning. Det är därför viktigt att en besiktningsförrättare besiktigar huset före åtgärd.