.

.

Mätning

Börja med en långtidsmäting genom att placera ut små mätdosor i din bostad under 2-3 månader. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt så ska denna mätning ske under eldningssäsong dvs perioden oktober t o m april. Om resultatet av denna mätning visar att medelvärdet i er bostad ligger över miljömålsgränsen på 200Bq/m³ bör en besiktning ske för att få veta anledningen till de förhöjda värdet och även få ett åtgärdesförslag.

Obs! Har ni bråttom eller vill veta hur det förhåller sig kan ni alltid få ut en radonexpert på plats direkt. Ring oss! Men det är endast långtidsmätning som ger ett årsmedelvärde och kan godkänns av myndigheterna för att få radonbidrag på åtgärdeskostnaderna. Läs mer om detta under fliken "Bidrag".

Hur många dosor behövs?

Vid mätning av radon i inomhusluft placerar du ut mätdosor i bostaden. Mätningen ska utföras i minst två rum, med en dosa i varje. Om bostaden har flera plan med bostadsutrymmen måste minst en dosa placeras på varje plan. Inrett rum i källare, t.ex. gillestuga eller sovrum skall mätas.

 

Exempel:

  • I ett enplanshus (med eller utan källare) behövs två dosor.
  • I ett tvåplanshus utan källare behövs två dosor.
  • I ett tvåplanshus med inrett rum i källare behövs tre dosor.

 

 

Priser för mätdosor när du köper dem hos oss:

  • Mätpaket med 2-dosor, 600 kr
  • Mätpaket med 3-dosor, 800 kr 

*Priserna inkluderar moms