.

.

Radon

Radon i inomhusluft kan komma från marken, byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Därför borde det vara självklart att du, för din egen och familjens trygghet, undersöker om det finns radon i ditt hus och att arbetsgivaren kontrollerar radonhalten på arbetsplatsen med hänsyn till sin personal. 

Tillvägagångssätt:

- Mätning
 Börja med att göra en långtidsmätning genom att placera ut små mätdosor i ert hem under 2-3 månader. Efter mätperioden skickas dosorna till ett laboratorium för analysering. Visar det sig att resultatet ligger på ett värde över 200bq/m3 bör ni kontakta en radonkonsult för besiktning. Läs mer... 

- Besiktning
 En radonkonsult kommer hem till er och besiktigar er fastighet för att ta reda på vad som orsakar det förhöja radonvärdet. Besiktningen tar ca 1,5 timmar. Ett åtgärdesförslag, för att sanera bort radonet, tas fram och efter besöket skickas en offert till er med åtgärdsförslag och kostnad för sanering. Läs mer...

- Sanering
 Accepterar ni offerten bokas en tid då sanering av er fastighet skall ske. Kostnader för åtgärder varierar med vilken typ av åtgärd som är nödvändig för att sänka radonhalten. Det varierar även beroende på radonkälla. Läs mer...