.

.

Energideklaration

Ett EU-direktiv med mål att minska vår energiförbrukning inom bostadssektorn har lett till en svensk lag om energideklarering av bostäder. Från och med 1 januari 2009 ska alla småhus energideklareras vid en försäljning. Flerfamiljshus, kontorshus, hotell, skolor m.fl. ska energideklareras nu. Den nya lagen om energideklaration för byggnader har som mål att energieffektivisera våra byggnader. I samband med försäljning av ett hus krävs nu att en giltig energideklaration kan visas upp. Nyproducerade småhus ska energideklareras inom 2 år.

 

Man kan även välja att göra en energideklaration även om man inte ska sälja sitt hus. Det finns många fördelar med att göra en energideklaration och energideklarationen är giltig i 10 år. Som husägare får du reda på hur energieffektivt ditt hus är. Du har möjlighet att göra de åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även dina energikostnader. Och den dagen du vill sälja ditt hus, kommer en låg energiprestanda att var ett bra säljargument. 

Lars Wedholm är certifierad Energiexpert och godkänd av boverket att utföra energideklarationer, se www.boverket.se

Vill Du få hjälp med energideklaration eller effektivisera din energiförbrukning kontakta oss så hjälper vi dig. 

 

 För dagen utför vi inga energideklarationer.