.

.

Välkommen!

Vi hjälper dig att reda ut orsakerna till höga radonhalter och lämnar förslag på lämpliga åtgärder, samt sanering för att reducera radonförekomsten inomhus. Vi sätter dig som kund i centrum och ger dig alltid de mest effektiva lösningarna. Vår strävan är att med minsta möjliga åtgärd, kunna lösa dina radonproblem.